Kholas BPH


FAS 1 Sekvens 1
TL går fram och står 5 meter bort
Sekvens 2
TL står axel mot axel
Sekvens 3
TL pratar med/klappar hund
Utforskande blick mot/doftundersökning mot TL, sträcker sig mot (ev ngt steg mot) TL som 1, tar sig aktivt mot TL  
Positiv hälsning (intensitet) ingen hälsning tydligt svansvift, nära TL, söker sig mot TLs ansikte ivrigt svansvift, hoppar upp mot TL, vokaliserar, trampar runt
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning under ungefär halva sekvensen under hela eller nästan hela sekvensen
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken
Undergivenhet som 1, men ”klämda öron”, slick/slickintention inga tecken inga tecken
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende   inga tecken inga tecken


FAS 2 Sekvens 1
TL går bort 1
Sekvens 2
TL hanterar hunden 1
Sekvens 3
TL går tillbaka 1
Sekvens 4
TL går bort 2
Sekvens 5
TL hanterar hunden 2
Sekvens 6
TL går tillbaka 2
Förarbundenhet inga tecken   inga tecken inga tecken   inga tecken
Positiv hälsning (intensitet)   något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot TL:s ansikte     tydligt svansvift, nära TL, söker sig mot TLs ansikte  
Positiv hälsning (tid)   under kort stund     under hela eller nästan hela sekvensen  
Passiv oro   inga tecken     inga tecken  
Flykt/avståndsökande   inga tecken     inga tecken  
Undergivenhet   inga tecken     inga tecken  
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken


FAS 3 Sekvens 1
TL stryker längs sidan
Sekvens 2
TL lyfter framtass
Sekvens 3
TL tar på en baktass
Sekvens 4
TL tittar på tänder
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Undergivenhet inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken


Moment 2: Föremålslek  beskrivning

FAS 1 Sekvens 1
F kastar föremålet
Sekvens 2
F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer efter något/avbryter  
Gripande (intensitet) inget intresse  
Lekintresse m föremål (int)   inget intresse
Lekintresse m föremål (tid)   inget intresse
Lekintresse med F   inget intresse


FAS 2 Sekvens 1
F kastar föremålet
Sekvens 2
F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer utan tvekan föremålet  
Gripande (intensitet) griper efter kontroll  
Gripande (typ) griper med framtänderna  
Grepp inget grepp  
Lekintresse m föremål (int)   inget intresse
Lekintresse m föremål (tid)   inget intresse
Lekintresse med F   inget intresse


FAS 3 Sekvens 1
Hunden släpps
Sekvens 2
Aktiv dragkamp 10 sek
Sekvens 3
Passiv dragkamp 10 sek
Sekvens 4
TL passiv i 10 sekunder
Rörelse mot TL/föremål rör sig utan tvekan mot och till TL/föremål      
Intresse för dragkamp (int)   inget intresse inget intresse  
Intresse för dragkamp (tid)   inget intresse inget intresse  
Lekintresse m föremål (tid)       inget intresse
Lekintresse med TL       inget intresse
Lekintresse med F       inget intresse


Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
  0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
X 3


Moment 3: Matintresse  beskrivning

FAS 1 Sekvens 1
Efter att hunden släpps (60 sekunder)
Rörelse mot mat går fram utan tvekan
Intresse att äta äter med tvekan, smakar
Uthållighet försöker under mer än halva tiden
Fysiska försök något enstaka fysiskt försök
Kontakt med F/TL (antal) ingen kontakt
Kontakt med F/TL (tid) ingen kontakt


Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
  0
Enstaka/kortvarig   
X 1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
  3


Moment 4: Visuell överraskning  beskrivning

FAS 1 Sekvens 1
Figur upp
Defensiv reaktion kort undanmanöver
Offensiv reaktion ingen offensiv reaktion (framåt med hot)
Tid till offensiv reaktion  
Utforskande inget utforskande
Kontakt med halvfigur  
Tid till kontroll  
Bett  


FAS 2 Sekvens 1
3 - 30 sekunder
Sekvens 2
Efter att F gått fram
Sekvens 3
Medan F pratar/lockar
Sekvens 4
Hotfullhet enstaka dova skall/morr inga tecken    
Imponerbeteende inga tecken inga tecken    
Flykt/avståndsökande ngn kortare skvätt, ryggning eller undanbackning flera kortare skvätt/ryggningar/undanbackningar    
Passiv oro inga tecken inga tecken    
Utforskande blick mot/doftundersökning mot figur, sträcker sig mot (ev ngt steg mot) figur      
Kontakt med halvfigur   X     Ingen
Tid till kontroll   kontroll inom 15 sek    
Bett        


FAS 3 Sekvens 1
Passage 1
Sekvens 2
Passage 2
Sekvens 3
Passage 3
Sekvens 4
Passage 4
Avståndsökande inga tecken avståndsökande innanför markering inga tecken inga tecken
Tempoväxling något tveksamt/ökat tempo inga tecken något tveksamt/ökat tempo inga tecken
Hotfullhet (u pass.) inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande Inga tecken Inga tecken Inga tecken uppmärksamheten riktad mot figur; sträcker sig fram till figur
Biter i inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken


Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
X 0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
  3


Moment 5: Skrammel  beskrivning

FAS 1 Sekvens 1
Skrammel dras
Defensiv reaktion längre undanmanöver
Utforskande inget utforskande
Kontakt med skrammel  
Tid till kontroll  


FAS 2 Sekvens 1
3 - 30 sekunder
Sekvens 2
Efter att F gått fram
Sekvens 3
Efter att F pratat/lockat
Sekvens 4
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken    
Passiv oro inga tecken inga tecken    
Utforskande inget utforskande      
Kontakt med skrammel   X    
Tid till kontroll   omedelbar kontroll    


FAS 3 Sekvens 1
Passage 1
Sekvens 2
Passage 2
Sekvens 3
Passage 3
Sekvens 4
Passage 4
Avståndsökande inga tecken inga tecken avståndsökande innanför markering inga tecken
Tempoväxling något tveksamt/ökat tempo inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken


Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
X 0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
  3


Moment 6: Närmande person  beskrivning

FAS 1 Sekvens 1
Från klapp t.o.m. stopp 2
Sekvens 2
Från stopp 2 t.o.m. stopp 4
Sekvens 3
Från stopp 4 t.o.m. stopp 6
Hotfullhet enstaka dova skall/morr enstaka dova skall/morr enstaka dova skall/morr
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken någon kortare skvätt, ryggning eller undanbackning någon kortare skvätt, ryggning eller undanbackning
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande som 1, men några steg emot personen som 1, tar sig aktivt mot personen som 1, tar sig aktivt mot personen
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning ingen hälsning under kort stund


FAS 2 Sekvens 1
0 - 15 sekunder
Sekvens 2
15 - 30 sekunder
Sekvens 3
Efter att F gått fram
Sekvens 4
Medan F pratar/lockar
Sekvens 5
Medan Fig pratar/lockar
Sekvens 6
Efter att dräkt tagits av
Sekvens 7
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Bitbeteende         inga tecken inga tecken  
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Utforskande inget utforskande inget utforskande          
Positiv hälsning (int)         tydligt svansvift, nära personen, söker sig mot personens ansikte ivrigt svansvift, hoppar upp mot, vokaliserar, trampar runt  
Positiv hälsning (tid)         under kort stund under hela eller nästan hela sekvensen  
Undergivenhet         inga tecken inga tecken  
Kontakt med figurant       X       Ingen
  Genomför ej fas 2 enligt anvisningarna


Allmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
  0
Enstaka/kortvarig   
X 1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
  3


Moment 7: Underlag  beskrivning

Underlag 1:
Vipp
Sekvens 1
Beträdande
Sekvens 2
Passage
Sekvens 3
Beträdande
Sekvens 4
Passage
Tveksamhet (beträdande) någon tveksamhet   tvekar, gör halvhalt  
Tveksamhet (passage)   ingen tveksamhet   en enstaka tveksamhet
Tempoökning   rusar   rusar


Underlag 2:
Plasttak
Sekvens 1
Beträdande
Sekvens 2
Passage
Sekvens 3
Beträdande
Sekvens 4
Passage
Tveksamhet (beträdande) ingen tveksamhet   ingen tveksamhet  
Tveksamhet (passage)   ingen tveksamhet   ingen tveksamhet
Tempoökning   ingen tempoökning   svag tempoökning


Moment 8: Skott  beskrivning

  Sekvens 1
Vid skott 1
Sekvens 2
Efter skott 1
Sekvens 3
Vid skott 2
Sekvens 4
Efter skott 2
Sekvens 5
Kontroll
Startreaktion måttlig (reaktion i mer än huvudet)   ingen startreaktion    
Flykt/avståndsökande   inga tecken   inga tecken  
Passiv oro   inga tecken   låg kropp och låg svans (ingen viftning), eventuell munslickning och/eller hässjning  
Aktivitet efter skott   Ingen aktivitetshöjning   Ingen aktivitetshöjning  
Ljud   Inga ljud   Inga ljud  
Tid till kontroll         omedelbar kontroll
  Endast ett skott avlossas för hunden
  Avstår skott
 
   

 

 

FAS 1 Sekvens 1
TL går fram och står 5 meter bort
Sekvens 2
TL står axel mot axel
Sekvens 3
TL pratar med/klappar hund
Utforskande blick mot/doftundersökning mot TL, sträcker sig mot (ev ngt steg mot) TL som 1, tar sig aktivt mot TL  
Positiv hälsning (intensitet) ingen hälsning tydligt svansvift, nära TL, söker sig mot TLs ansikte ivrigt svansvift, hoppar upp mot TL, vokaliserar, trampar runt
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning under ungefär halva sekvensen under hela eller nästan hela sekvensen
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken
Undergivenhet som 1, men ”klämda öron”, slick/slickintention inga tecken inga tecken
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende   inga tecken inga teckenFAS 2 Sekvens 1
TL går bort 1
Sekvens 2
TL hanterar hunden 1
Sekvens 3
TL går tillbaka 1
Sekvens 4
TL går bort 2
Sekvens 5
TL hanterar hunden 2
Sekvens 6
TL går tillbaka 2
Förarbundenhet inga tecken   inga tecken inga tecken   inga tecken
Positiv hälsning (intensitet)   något svansvift, ngn rörelse mot och/eller blick mot TL:s ansikte     tydligt svansvift, nära TL, söker sig mot TLs ansikte  
Positiv hälsning (tid)   under kort stund     under hela eller nästan hela sekvensen  
Passiv oro   inga tecken     inga tecken  
Flykt/avståndsökande   inga tecken     inga tecken  
Undergivenhet   inga tecken     inga tecken  
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga teckenFAS 3 Sekvens 1
TL stryker längs sidan
Sekvens 2
TL lyfter framtass
Sekvens 3
TL tar på en baktass
Sekvens 4
TL tittar på tänder
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Undergivenhet inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Bitbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga teckenMoment 2: Föremålslek  beskrivning

FAS 1 Sekvens 1
F kastar föremålet
Sekvens 2
F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer efter något/avbryter  
Gripande (intensitet) inget intresse  
Lekintresse m föremål (int)   inget intresse
Lekintresse m föremål (tid)   inget intresse
Lekintresse med F   inget intresseFAS 2 Sekvens 1
F kastar föremålet
Sekvens 2
F passiv i 10 sekunder
Intresse rörligt föremål följer utan tvekan föremålet  
Gripande (intensitet) griper efter kontroll  
Gripande (typ) griper med framtänderna  
Grepp inget grepp  
Lekintresse m föremål (int)   inget intresse
Lekintresse m föremål (tid)   inget intresse
Lekintresse med F   inget intresseFAS 3 Sekvens 1
Hunden släpps
Sekvens 2
Aktiv dragkamp 10 sek
Sekvens 3
Passiv dragkamp 10 sek
Sekvens 4
TL passiv i 10 sekunder
Rörelse mot TL/föremål rör sig utan tvekan mot och till TL/föremål      
Intresse för dragkamp (int)   inget intresse inget intresse  
Intresse för dragkamp (tid)   inget intresse inget intresse  
Lekintresse m föremål (tid)       inget intresse
Lekintresse med TL       inget intresse
Lekintresse med F       inget intresseAllmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
  0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
X 3Moment 3: Matintresse  beskrivning

FAS 1 Sekvens 1
Efter att hunden släpps (60 sekunder)
Rörelse mot mat går fram utan tvekan
Intresse att äta äter med tvekan, smakar
Uthållighet försöker under mer än halva tiden
Fysiska försök något enstaka fysiskt försök
Kontakt med F/TL (antal) ingen kontakt
Kontakt med F/TL (tid) ingen kontaktAllmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
  0
Enstaka/kortvarig   
X 1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
  3Moment 4: Visuell överraskning  beskrivning

FAS 1 Sekvens 1
Figur upp
Defensiv reaktion kort undanmanöver
Offensiv reaktion ingen offensiv reaktion (framåt med hot)
Tid till offensiv reaktion  
Utforskande inget utforskande
Kontakt med halvfigur  
Tid till kontroll  
Bett  FAS 2 Sekvens 1
3 - 30 sekunder
Sekvens 2
Efter att F gått fram
Sekvens 3
Medan F pratar/lockar
Sekvens 4
Hotfullhet enstaka dova skall/morr inga tecken    
Imponerbeteende inga tecken inga tecken    
Flykt/avståndsökande ngn kortare skvätt, ryggning eller undanbackning flera kortare skvätt/ryggningar/undanbackningar    
Passiv oro inga tecken inga tecken    
Utforskande blick mot/doftundersökning mot figur, sträcker sig mot (ev ngt steg mot) figur      
Kontakt med halvfigur   X     Ingen
Tid till kontroll   kontroll inom 15 sek    
Bett        FAS 3 Sekvens 1
Passage 1
Sekvens 2
Passage 2
Sekvens 3
Passage 3
Sekvens 4
Passage 4
Avståndsökande inga tecken avståndsökande innanför markering inga tecken inga tecken
Tempoväxling något tveksamt/ökat tempo inga tecken något tveksamt/ökat tempo inga tecken
Hotfullhet (u pass.) inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande Inga tecken Inga tecken Inga tecken uppmärksamheten riktad mot figur; sträcker sig fram till figur
Biter i inga tecken inga tecken inga tecken inga teckenAllmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
X 0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
  3Moment 5: Skrammel  beskrivning

FAS 1 Sekvens 1
Skrammel dras
Defensiv reaktion längre undanmanöver
Utforskande inget utforskande
Kontakt med skrammel  
Tid till kontroll  FAS 2 Sekvens 1
3 - 30 sekunder
Sekvens 2
Efter att F gått fram
Sekvens 3
Efter att F pratat/lockat
Sekvens 4
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken    
Passiv oro inga tecken inga tecken    
Utforskande inget utforskande      
Kontakt med skrammel   X    
Tid till kontroll   omedelbar kontroll    FAS 3 Sekvens 1
Passage 1
Sekvens 2
Passage 2
Sekvens 3
Passage 3
Sekvens 4
Passage 4
Avståndsökande inga tecken inga tecken avståndsökande innanför markering inga tecken
Tempoväxling något tveksamt/ökat tempo inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande inga tecken inga tecken inga tecken inga teckenAllmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
X 0
Enstaka/kortvarig   
  1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
  3Moment 6: Närmande person  beskrivning

FAS 1 Sekvens 1
Från klapp t.o.m. stopp 2
Sekvens 2
Från stopp 2 t.o.m. stopp 4
Sekvens 3
Från stopp 4 t.o.m. stopp 6
Hotfullhet enstaka dova skall/morr enstaka dova skall/morr enstaka dova skall/morr
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken
Flykt/avståndsökande inga tecken någon kortare skvätt, ryggning eller undanbackning någon kortare skvätt, ryggning eller undanbackning
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken
Utforskande som 1, men några steg emot personen som 1, tar sig aktivt mot personen som 1, tar sig aktivt mot personen
Positiv hälsning (tid) ingen hälsning ingen hälsning under kort stundFAS 2 Sekvens 1
0 - 15 sekunder
Sekvens 2
15 - 30 sekunder
Sekvens 3
Efter att F gått fram
Sekvens 4
Medan F pratar/lockar
Sekvens 5
Medan Fig pratar/lockar
Sekvens 6
Efter att dräkt tagits av
Sekvens 7
Hotfullhet inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Imponerbeteende inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Bitbeteende         inga tecken inga tecken  
Flykt/avståndsökande inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Passiv oro inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken inga tecken  
Utforskande inget utforskande inget utforskande          
Positiv hälsning (int)         tydligt svansvift, nära personen, söker sig mot personens ansikte ivrigt svansvift, hoppar upp mot, vokaliserar, trampar runt  
Positiv hälsning (tid)         under kort stund under hela eller nästan hela sekvensen  
Undergivenhet         inga tecken inga tecken  
Kontakt med figurant       X       Ingen
  Genomför ej fas 2 enligt anvisningarnaAllmän undersökning av annat än testretningen
Ingen   
  0
Enstaka/kortvarig   
X 1
Flera/under ca halva tiden   
  2
Många/större delen av tiden   
  3Moment 7: Underlag  beskrivning

Underlag 1:
Vipp
Sekvens 1
Beträdande
Sekvens 2
Passage
Sekvens 3
Beträdande
Sekvens 4
Passage
Tveksamhet (beträdande) någon tveksamhet   tvekar, gör halvhalt  
Tveksamhet (passage)   ingen tveksamhet   en enstaka tveksamhet
Tempoökning   rusar   rusarUnderlag 2:
Plasttak
Sekvens 1
Beträdande
Sekvens 2
Passage
Sekvens 3
Beträdande
Sekvens 4
Passage
Tveksamhet (beträdande) ingen tveksamhet   ingen tveksamhet  
Tveksamhet (passage)   ingen tveksamhet   ingen tveksamhet
Tempoökning   ingen tempoökning   svag tempoökningMoment 8: Skott  beskrivning

  Sekvens 1
Vid skott 1
Sekvens 2
Efter skott 1
Sekvens 3
Vid skott 2
Sekvens 4
Efter skott 2
Sekvens 5
Kontroll
Startreaktion måttlig (reaktion i mer än huvudet)   ingen startreaktion    
Flykt/avståndsökande   inga tecken   inga tecken  
Passiv oro   inga tecken   låg kropp och låg svans (ingen viftning), eventuell munslickning och/eller hässjning  
Aktivitet efter skott   Ingen aktivitetshöjning   Ingen aktivitetshöjning  
Ljud   Inga ljud   Inga ljud  
Tid till kontroll         omedelbar kontroll
  Endast ett skott avlossas för hunden
  Avstår skott

Sammanfattning

0 = inte alls, 4 = mycket

 

Arg
Har lätt att bli arg och visar det med hotfulla beteenden.

 

Energisk
Pigg, vaken och alert. Reagerar snabbt på retningar. Kan upplevas som att hunden hela tiden är på gång.

 

Glad i människor
Trivs i umgänget med människor. Svarar gärna på inbjudan till kontakt av främlingar och tar ofta egna initiativ till kontakt.

 

Lekfull
Svarar gärna på lekinviter och bjuder själv gärna till lek.

 

Ljudlig
Reagerar lätt med skall i olika uppkomna situationer. Kan också gnälla i väntan på aktiviteter och vara ljudlig vid hälsning.

 

Nyfiken
Är intresserad av händelser som inträffar och vill gärna undersöka dem i en positiv anda.

 

Positiv attityd
Har en allmänt glad attityd till livet.

 

Trygg
Har självförtroende. Reder ut uppkomna skrämselsituationer på ett rationellt sätt.

 

Moment

Moment 1:

Främmande person
Glad i människor 3
Trygg 3

 

Moment 2: Föremålslek
Energisk 4
Lekfull 2

 

Moment 3:

Matintresse
Energisk 4

 

Moment 4:

Visuell överraskning
Trygg 2
Nyfiken 3
Arg 1

 

Moment 5:

Skrammel
Trygg 3
Nyfiken 2

 

Moment 6:

Närmande person
Glad i människor 4
Trygg 2
Arg 1

 

Moment 7:

Underlag
Trygg 4

 

Moment 8:

Skott
Trygg 2

Över alla moment
Ljudlig 2
Positiv attityd 4