Mentaltest för Singburukullen och några i Lexsingkullen

Några ur Singburu kullen och en hel del ur Lexsing kullen har mentaltestats (korings bana) i Sätra 12-13 augusti 2011.

Khola fick bedömningen NERVFAST!!!

 

Se varje hunds egen sida för mer info.